Zeptejte se na cokoliv pomocí dotazníku

Začátek každého podnikání je velice těžký. Nikdy nemáte jistotu, že o vaše výrobky nebo služby bude takový zájem, aby vás to uživilo. Proto je dobrým nápadem si nejprve zjistit vše potřebné. Jak na to? Nechte si vytvořit online dotazník zdarma.

 • Co můžete získat?
  • 14 typů otázek
  • responzivní design dotazníku
  • okamžité výsledky dotazníku
  • větvení na stránkách a otázkách
  • diskvalifikace odpovědí
  • firemní branding dotazníku
  • identifikaci respondentů

dotazník
Tvorba dotazníku probíhá pomocí nástroje AKIOSURVEY. Díky tomu je možné exportovat výsledky dotazníku do formátů PDF, XLS a CSV.

 • Možností využití je velké množství.
 • Může se jednat o názory lidí na politickou situaci nebo průzkum oblíbenosti českých piv.

Co je to online 360° zpětná vazba

Rostoucí popularitu získává novinka v českých firmách, kterou je 360° dotazník. Můžeme se setkat také s označením online 360° zpětná vazba. Zpětná vazba je běžnou součástí komunikace mezi lidmi. Základním principem dotazníku 360° je hodnocení jedince či skupiny více zdroji. Těmito hodnotiteli mohou být kolegové, nadřízení, podřízení, zákazníci nebo jiné osoby. Jedinou podmínkou je, aby tito hodnotitelé přicházeli s hodnoceným do styku.

online dotazník

 • Co je cílem tohoto dotazníku?
  • Hodnocená osoba získá informace o svém pracovním výkonu od různých osob a tím pádem se před ní otevřou možnosti dalšího vzdělávání a rozvoje.

Po ukončení sběru informací je nutné poskytnout zpětnou vazbu hodnocenému. Ten se tak dozví o svých silných i slabých stránkách a může s těmito informacemi pracovat ve svůj prospěch. Důležitou podmínkou je, aby byl celý proces přísně anonymní. Jestliže by někdo pochyboval o anonymitě celého projektu, mohly by být výsledky zkreslené. Dotazník 360° je nejvíce využíván manažery. Postupně proniká i do běžného pracovního prostředí, ve kterém se pracovníci dostávají do kontaktu s různými skupinami osob.

Podobné příspěvky