Akciová společnost

Stejně důležité, jako mít promyšlený plán podnikání, je důležité vybrat si tu správnou obchodní společnost pro vaši firmu. Tyhle obchodní společnosti máme čtyři, dnes si rozebereme akciovou společnost, která je ode všech asi nejodlišnější, jelikož ji netvoří klasický vklad, ale je utvořena na základě cenných papírů, přesněji tedy akcií.

Akciová společnost je tvořena na základě cenných papírů, které se nazývají akcie, jak už z názvu vyplývá. Základní kapitál této společnosti je rozvržen na určitý počet akcií o určité nominální hodnotě. Povinný vklad je minimálně 2 miliony korun českých, tudíž k založení této společnosti musíte do firmy vnést docela vysoké množství finančních prostředků. Není to úplně vhodný výběr společnosti pro začínající nemovité osoby.

eura v ruce

Tato společnost může být založena na základě zakladatelské listiny, protože na založení stačí pouze jedna osoba. V případě, že by tuto společnost zakládalo více společníků, byla by vytvořena na základě společenské smlouvy, ve které je uvedeno vše, co se společnosti a společníků týká, jak se bude vklad dělit, jaké má kdo práva a tak dále. Pokud si společníci ve smlouvě nestanoví jinak, platí vše dle klasických předpisů.

uzavření smlouvy

Společníci této společnosti neručí za závazky, ručí maximálně vkladem, který dali do zakoupení akcií.

Společnost lze řídit dvěma způsoby, buď takzvaným dualistickým systémem, kdy je nejvyšším orgánem valná hromada, která se skládá ze tří členů, na valnou hromadu samozřejmě dohlíží dozorčí rada, aby všichni členové dělali to, co mají. Druhým způsobem vedení je takzvaný monistický systém, ten funguje na podobném principu, tudíž opět je nejvyšším orgánem valná hromada, složená ze členů společnosti. Každopádně změna je v tom, že dozorčí rada zvolí nějakého ředitele, kterého následně pak pravidelně chodí kontrolovat.