Internet

Když vám končí doba fixace hypotéky

Posted On
Posted By

Kdy je ten správný čas na refinancování hypotéku? No přece před koncem fixace. O refinancování se každý rok zajímá tisíce Čechů, jejichž cílem je sjednat výhodnější podmínky na další fixní období.

Co vlastně znamená doba fixace a proč je natolik důležitá?

Fixace úrokové sazby je ve zkratce dohodnuté období mezi poskytovatelem úvěru a dlužníkem, po které se neměněný výše úrokové sazby. Toto období se liší s každou úvěrovou společností. Je možné narazit na dobu fixace 5, 7 nebo dokonce 10 let. Vždy tedy záleží na dohodnutých podmínkách, kterými je zapotřebí se řídit.

půjčení peněz

Věřitel by měl dlužníka přibližně 3 měsíce před koncem fixace na tuto skutečnost upozornit a zároveň navrhnout nové podmínky pro další fixní období. Pokud dlužník s nově nastavenými podmínkami souhlasí, pokračuje i nadále ve splácení aktuálního úvěru. Refinancování hypotéky nastává ve chvíli, kdy dlužník neakceptuje nově vzniklé skutečnosti a najde pro něj výhodnější nabídku.

Co znamená refinancovat hypotéku?

Refinancování hypotéky ve zkratce znamená splacení aktuálního úvěru úvěrem novým, který je však pro dlužníka uzavřen za významně lepších podmínek. Tento úvěr pak splácí stejně jako doposud ovšem jinému věřiteli. Podmínky u nového úvěru by měly být výrazně výhodnější, aby refinancování vůbec mělo smysl. Nejčastěji je to menší úroková sazba, ale roli mohou hrát i další body smlouvy, jako jsou nižší měsíční splátky, administrativa, delší doba splácení nebo zvýhodněné další bankovní služby.

podpis smouvy

Ve zkratce se refinancování velmi podobá konsolidaci půjček. Konsolidace je však primárně určená ke sloučení více úvěrů v jeden mnohdy s cílem snížit finanční výdaje spojené s úvěrovými produkty. Úvěry se sloučí v jeden a to znamená také jednu jedinou splátku, která tolik nezatíží finanční rozpočet. Zatoužili jste tako po refinancování?

Related Post