Jak začít podnikat – živnost a podmínky pro její získání

Posted On
Posted By

Ačkoliv podnikání není žádná procházka růžovým sadem, je to jedna z cest k finanční nezávislosti.

Jedním z důležitých bodů je, zda budete podnikat na:
1.       Hlavní činnost – tzv. na volné noze
2.       Vedlejší činnost – při klasickém zaměstnání, studiu nebo na mateřské dovolené
Tato otázka je významná především z důvodu platby pojistného. Jelikož se výše záloh každým rokem mění, aktuální informace vám poskytne správa sociálního zabezpečení a vaše zdravotní pojišťovna.
sklenice mincí
K zahájení podnikání je nutné vyřízení živnostenského oprávnění. Pouze v případě, že se chcete stát např. daňovým poradcem, tlumočníkem či novinářem, není toto oprávnění vyžadováno. Výčet činností, které se nepovažují za živnost, obsahuje zákon o živnostenském podnikání.

Základem pro splnění všeobecných podmínek je nutnost:
·         dosažení věku 18 let
·         způsobilost k právním úkonům
·         trestní bezúhonnost
U většiny forem podnikání, které jsou vázány na odbornou způsobilost, je třeba splnit další podmínky, uvedené v příslušném zákoně.
ochranka na eskalátorech
Ohlašovací živnosti
Přibližně do jednoho týdne od ohlášení živnosti úřad vyhotoví výpis ze živnostenského rejstříku a přidělí vám vaše osobní identifikační číslo (tzv. IČ). Jaký druh ohlašovací živnosti je možný?
·         Volná – Nejjednodušší druh živnosti, jelikož u ní zákon nevyžaduje doložení odborné ani jiné způsobilosti. Často tuto možnost využívají provozovatelé internetových obchodů.
·         Řemeslná – Zde je již vyžadována odborná způsobilost, prokazatelná doklady o řádném ukončení vzdělání a uznání kvalifikací v příslušném oboru. Svoje znalosti pak živnostníci uplatňují v chodu kosmetického salonu, restaurace nebo třeba tesařství.
·         Vázaná – Podmínkou pro provozování této živnosti je odborná způsobilost. Tuto živnost si nejčastěji zřizují účetní.

Koncesované živnosti
Jsou upraveny zvláštními právními předpisy živnostenského zákona. Nutností je splnění odborné způsobilosti. O vydání oprávnění k provozování této živnosti (neboli koncese) rozhoduje příslušný úřad.
Mezi koncesované živnosti patří zásadně obory, u kterých vzniká riziko ohrožení života, zdraví, majetku a zákonem chráněných veřejných zájmů. Příkladem je provoz taxislužby, cestovní kanceláře, pohřebnictví, ostrahy majetku a osob nebo služby soukromých detektivů.